CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÀ THƠ - NHẠC SỸ MAI XUÂN CHỨC
anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon
1 2 3 4

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

ĐAU THAY                                                           ĐAU THAY                                      Hạn chi hạn thế hở trời?
                             Gẫy xương vợ ngã hại tôi thế này
                                      Bà đi viện có mấy ngày
                             Tưởng như đâu đã lâu tày nửa năm
                                      Đêm ngày săn sóc con chăm
                             Ruột gan tôi vẫn băn khoăn xé cào
                                      Phôn ra hỏi: “Mẹ thế nào?”
                             Phôn về con bảo: “Không sao đâu mà”
                                      Đồng thanh nói dối như ma
                             Thông tin trí trá để cha yên lòng
                                      Gẫy xương nào khác dẵm chông
                             Gai đâm còn buốt huống trong thân người
                                      Nếu đau thay được bà ơi!
                             Thì tôi xin nguyện suốt đời đau thay