CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÀ THƠ - NHẠC SỸ MAI XUÂN CHỨC
anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon
1 2 3 4

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Bài thơ MỘT CHỮ ĐỒNG


                                         MỘT CHỮ ĐỒNG                             Cờ Đảng tung bay rợp nắng hồng
                             Chúc mừng đại hội Đảng thành công
                             Dân chở Nghị quyết trong cơn khát
                             Đảng đợi chủ trương vẫn hằng mong
                             Chỉ lối tương lai cùng đất nước
                             Mở đường hạnh phúc với non sông
                             “ Mười hai ” – dấu ấn nhiệm kỳ mới
                             Ý Đảng lòng dân một chữ đồng

                                                                      7 – 2015