CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÀ THƠ - NHẠC SỸ MAI XUÂN CHỨC
anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon
1 2 3 4

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

BỨC TRANH NĂM MỚI 2015

                 BỨC TRANH NĂM 2015


                                Năm mười bốn khó khăn là thế
                                Vui mừng nền kinh tế vẫn tăng
                                      Người người chăm chỉ siêng năng
                        Ngành ngành sáng tạo làm ăn có lời
                                Cơ cấu lại kịp thời sắp xếp
                                Việc phát sinh ráo riết chỉnh – khuyên
                                      Nâng cao năng lực chính quyền
                        Đầu tư trọng điểm, ưu tiên tùy ngành
                                Chống tham nhũng đấu tranh quyết liệt
                                Giữ chủ quyền kiên quyết bảo toàn
                                      An ninh trật tự lo toan
                        Giảm nghèo, văn hóa, phố - làng an sinh
                                Thương giao mở mô hình tăng trưởng
                                Xuất siêu nhiều thêm hướng kinh doanh
                                      Vàng – đô tỷ giá điều nhanh
                        Bán mua nợ xấu, chuyển thành vốn thuê
                                Bất động sản lo bề tính lại
                                Tăng mét nhà xã hội chờ trông
                                      Công trình chất lượng giao thông
                        Giám sát chặt, đầu tư công các ngành
                                Nền giáo dục đẩy nhanh cải cách
                                Nông nghiệp tăng chính sách nông thôn
                                      Quan tâm du lịch – bảo tồn
     Chăm lo y tế, tạo nguồn tương lai
             Kinh tế phát chuỗi dài tăng trưởng
             Đưa nước nhà thịnh vượng đi lên
                   Mừng Quốc khánh bảy mươi niên
     Tám nhăm tuổi – Đảng tạc thiên sử vàng
             Bức tranh đẹp sang trang ngày mới
             Cờ búa liềm vời vợi bay cao
                   Đảng ta biết mấy tự hào
     Đại hội các cấp dâng trào niềm tin

                                                           01 – 2015
                                               MAI XUÂN CHỨC