CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÀ THƠ - NHẠC SỸ MAI XUÂN CHỨC
anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon
1 2 3 4

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Bài thơ về 85 năm thành lập Đảng

                          MUÔN VẠN TẠC ÂN


                                      Từ trong nô lệ sinh ra
                             Năm “ba mươi” ấy Đảng ta ra đời
                                      Vượt bao ghềnh thác đầy vơi
                             “Tám nhăm năm” tuổi sáng ngời tiên phong
                                      “Bốn nhăm” cách mạng thành công
                             Kết đoàn khởi nghĩa non sông một nhà
                                      Việt Nam dân chú cộng hòa
                             Tuyên ngôn độc lập, cờ hoa tưng bừng
                                      Hoa ban nở trắng núi rừng
                             “Năm tư” thắng Pháp lẫy lừng Điện Biên
                                      “Mậu Thân” đồng khởi khắp miền
                             Đồng bằng, đô thị trận tiền tổng công
                                      Trận “Điện Biên Phủ trên không”
                             Xứng danh con Lạc cháu Hồng thủa nao
                                      “Bảy nhăm” đại thắng ngụy nhào
                             Bác Nam xum họp xuân nào vui hơn
                                      Đảng là Người Mẹ sớm hôm
                             Chăm lo hạnh phúc, xua cơn đói nghèo
                                      Văn minh giàu có tin theo
                             Búa liềm sắc thắm, lái chèo vì dân
                                      Đảng ta muôn vạn tạc ân

                                                                             01 – 2015
                                                                   MAI XUÂN CHỨC