CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÀ THƠ - NHẠC SỸ MAI XUÂN CHỨC
anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon
1 2 3 4

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

BÀI KÝ VĂN BIA CỦA TIẾN SĨ NGUYỄN DUY ĐÔN

      Bài ký văn bia

CỦA TIẾN SĨ NGUYỄN DUY ĐÔN


               Tiến sĩ Nguyễn Duy Đôn sinh năm 1679 ở thôn Khả Lãm, nay là thôn Cao Lãm, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây. Từ nhỏ, Cụ nổi tiếng thông minh, Năm 18 tuổi đỗ Cử nhân. Năm 34 tuổi đỗ Đình nguyên, Đệ nhị giáp Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1712). Cụ từng giữ chức Hàn lâm viện thừa chí, làm quan tới Tả Thị lang bộ binh, Tế tứu Quốc Tử Giám. Cụ có công dạy dỗ hai cháu ruột (gọi Cụ bằng cậu) là Mai Danh Tông và Mai Trọng Tương đều đỗ Tiến sĩ và đều cùng cậu ruột làm quan trong triều, nên thời đó gọi là “Tam Tiến sĩ đồng triều”. Cuối đời, Cụ về trí sĩ ở quê. Sau khi mất, Cụ được tặng chức Công bộ thượng thư, tước hầu. Cụ từng được giao trách nhiệm soạn thảo văn bia Tiến sĩ khoa Đinh Mùi, dựng ở Quốc Tử Giám Hà Nội.
Bài ký do Csoạn như sau:

BÀI KÝ GHI TÊN TIẾN SĨ KHOA ĐINH MÙI

Niên hiệu Bảo Thái 8 (1727)

               Mở khoa thi Tiến sĩ, dựng bia ghi tên những người đỗ là một điển lễ lớn nhằm cổ vũ nhân tài của Thánh triều ta.
               Kính nghĩ:
               Đức Dụ tông hoàng đế nối ngôi trong cảnh thái bình giữ yên nền thịnh trị; thực nhờ Đức Hy tổ nhân vương dốc lòng mưu cho bình trị, lưu ý kén chọn hiền tài. Mùa xuân, tháng 3 năm Đinh Mùi (1727) mở khoa thi đại tỵ, thi tài cống sĩ trong cả nước, cắt cử bề tôi là Đô đốc đồng tri, phó tưởng bảo Quận công Trịnh Khôi làm Đề điệu. Bồi tụng Lại bộ Tả thị lang ly, Quận công Trương Công Giáo quyền tri cống cử. Bồi tụng Binh bộ Hữu thị lang, Lại trạch hầu Lại Đình Kính và Hình bộ thị lang Tín trạch hầu Nguyễn Trung Quán cùng làm giám thí. Ngoài ra còn các chức như Tuần xước trong khi thi và những người có chức vụ khác trong cũng như ngoài, dựa nhau mỗi người mỗi việc. Có 3000 ứng thí, chon người tài giỏi nhất được bọn Đặng Công Diễn gồm 10 người. Đến mùa hạ, ngày 20 tháng 5 cho vào thi diện, lấy Nguyễn Thế Lập đỗ Tiến sĩ cập đệ tam danh. Bọn Nguyễn Đức Vỹ 9 người đỗ đồng Tiến sĩ xuất thân.
               Ngày 30, tòa Hồng lô xướng danh những người đỗ. Bộ Lễ treo bảng vàng ở cửa nhà Thái học, lại ban cho mũ đại, xiêm áo, cho dự yến thưởng hoa bạc ở vườn Quỳnh Lâm. Ân sủng và thứ tự đều theo lệ cũ. Tiếp đến rồi mới ban cho chức tước, tùy tài mà bổ dụng. Những việc và bồi dưỡng đều đã làm thực chu đáo.
               Nay Đức Hoàng thượng bệ hạ rạng rỡ chịu mệnh lớn, kính cẩn nối nghiệp xưa, thực nhờ Đại nguyên súy, Thống Quốc chính Thượng sư Uy vương tóm thâu quyền lớn, sắp xếp mọi ngành. Mở rộng chế độ văn minh, noi theo khuôn phép tốt đẹp. Xuống chỉ truyền cho dựng bia đề tên, dựng ở nhà Quốc học, lại sai bọn tôi soạn văn ghi lại sự việc.
               Bọn tôi trộm nghĩ:
               Thêu lên cờ quạt, chạm vào chuông đỉnh, khắc trong khoán sách, ghi tên sử son là những việc làm mà các bậc đế vương từng làm để đãi ngộ kẻ sĩ không phải là không chu đáo, nhưng đó chỉ là đối với những người có công lao mà thôi. Còn như những bậc anh tài vừa cất nhắc, các bậc nho nhã mới được thu dùng, thì việc nêu rõ họ tên, khắc vào bia đá để biểu dương mãi mãi về sau thì chưa thấy có.
               Kính nghĩ:
               Quốc triều ta các Thánh nối tiếp, khuôn phép noi theo, tôn   chuộng đạo Nho, cổ lệ văn học, những người thi đỗ đều được dựng bia đá để lưu truyền, viết văn để công bố, nêu cao tên họ, rạng rỡ mãi đến đời sau. Về mặt vun đắp văn phong, khuyến khích hiền tuấn, có thể nói là hơn hết các đời vương và vượt hẳn ngàn thuở trước vậy!
               Kẻ sĩ sinh ra ở đời nay, dồi dào đạo Thánh, tắm gội ơn trên, người nối gót đứng trong triều, nhìn tấm bia này ai là chẳng tự mình phấn chấn, dùi mài tiết tháo, gắng gội công danh mong xứng đáng với việc tốt lành trong đạo. Kẻ phủi bụi sách nơi nhà học, ngó vầng đá ấy, ai là không một dạ tinh thành, rèn luyện học hành, ngậm hương nuốt nhị, may thỏa mãn tấc lòng mong mỏi gần vua. Bọn tôi biết rằng việc dựng bia đề tên này là để trau dồi đạo làm quan cho người có chức vị và cổ vũ lòng kẻ sĩ trong buổi thái bình, việc ấy thực có quan hệ rất lớn đối với phong tục và giáo hóa, há phải chi để phô trương trước tai mắt mọi người mà thôi đâu?
               Kính thay!
               Bề tôi là Trung trinh đại phu Hàn lâm viện Thừa chí, Tri thự nội thư Tả lễ phiên Nguyễn Duy Đôn vâng sắc soạn.
               Bia lập ngày 26 tháng 8 niên hiệu Long Đức năm thứ 2 nước Việt.

                                                                     St theo tài liệu của Viện Hán nôm 2005


·         Bài đã in trên báo Hà Tây cuối tuần 20-8-2006 và trong tuyển tập “Sợi mưa quê”

NXB hội nhà văn 2009