CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÀ THƠ - NHẠC SỸ MAI XUÂN CHỨC
anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon
1 2 3 4

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Thông báo của dòng họ Mai thôn Cao Lãm

Để nhớ về cội nguồn, để Phả tộc dòng họ Mai thôn Cao Lãm thêm sát thực hơn theo cùng năm tháng. Ban nghiên cứu và chắp nối Phả tộc dòng họ Mai thôn Cao Lãm xin thông báo:
             Kính đề nghị các Quý vị là con, cháu dòng họ Mai thôn Cao Lãm đang sinh sống và làm việc trên mọi miền của Tổ quốc, đang sinh sống và làm việc ở cả nước ngoài, cùng toàn bộ dòng tộc họ Mai trong cả nước nếu các Quý vị có tài liệu hoặc thông tin liên quan đến Phả tộc dòng họ Mai thôn Cao Lãm, xin được liên hệ và gửi về Ban nghiên cứu và chắp nối Phả tộc dòng họ Mai thôn Cao Lãm để Phả tộc dòng họ Mai thôn Cao Lãm nói riêng và >>> Phả tộc họ Mai trong phạm vi cả nước nói chung (để biết thêm xin Click vào đây) được sát thực hơn.

Danh sách Ban nghiên cứu và chắp nối Phả tộc họ Mai thôn Cao Lãm:

1. Cụ Mai Lượng              - Trưởng ban                    ĐT: 0433.899.281
2. Ông Mai Xuân Chức    - Uỷ viên thường trực – thư ký của ban
                                           0433.899.004 hoặc       DĐ 0943.375.212
3. Ông Mai Danh Canh    - Uỷ viên thường trực.
                                          0433.770.142  hoặc        DĐ 0936.162.557
4. Ông Mai Tân                - Uỷ viên thường  trực       ĐT 0466.624.404
5. Ông Mai Xuân Hằng     - Uỷ viên thường trực.       DĐ 0989.887.899
6. Ông Mai Quang Tịnh    - Chi Trần Đăng - uỷ viên   ĐT: 043.398.977
7. Ông Mai Uẩn               - Chi Trường Thịnh - uỷ viên 0433.984.019
8. Ông Mai Trinh              - Chi Sơn Tây - uỷ viên      DĐ 0947.939.367
9. Ông Mai Phồn              - Chi Dân Hoà - uỷ viên     DĐ  0983.271.383
10. Ông Mai Cẩn             - Chi Đồng Tâm - uỷ viên    DĐ  0983.045.253
11. Ông Mai Thó             - Chi Tuy Lai - uỷ viên         DĐ  0167.693.7842
12. Ông Mai Tích             - Chi Thượng Lâm - uỷ viên DĐ  0165.734.784
           Xin trân trọng cám ơn!