CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÀ THƠ - NHẠC SỸ MAI XUÂN CHỨC
anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon
1 2 3 4

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Bài thơ CHỌN NGƯỜI


                                     CHỌN NGƯỜI                                      Chọn người đại biểu nhân dân
                             Có tâm, tài, đức, có tầm mới nên
                                      Tâm không phân biệt chung riêng
                             Vì dân tận tụy ngày đêm chuyên cần
                                      Người tài thấu hiểu, sát dân
                             Tâm tư, nguyện vọng xa, gần lắng nghe
                                      Khéo lời vận động, khen, chê
                             Việc nhiều, khó mấy, bộn bề cũng xong
                                      Đức là “liêm khiết, chí công”
                             Không câu kết nhóm, thông đồng đổi trao
                                      Có tầm đáp ứng việc giao
                             Tham mưu biện pháp… góp vào việc chung
                                      Những người tranh đấu đến cùng
                             Rõ ràng phải trái xin đừng gạch đi
                                      Chọn theo cơ cấu nhớ ghi
                             Chọn người tiêu chuẩn đạt thì có tên
                                      Hội đồng mạnh ở thành viên
                             Cử tri cân nhắc chớ quên điểm này


                                                         MAI XUÂN CHỨC *